LOGO

Yamaç Örtüleme Sistemi

Taş ve Kaya düşme riski olan Hidroelektrik Santrallerinde, Karayollarında, Demiryollarında, şev yüzeyinde ve her türlü tesis çevresinde dökülen taşların oluşturabileceği zararı yüksek gerilimli çelik telden yapılan koruma ağları veya Yüksek enerji sönümleyici panel ile şev yüzeyinden kopan bir kaya veya moloz parçasını ağın arkasından güvenli bir şekilde şevin topuk kesimine tutulmasını sağlayan, oluşabilecek can ve mal kaybını engelleme ve önlemeye yönelik sistemlerinin kurulum hizmetleridir.

apartmentpicturephonemenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram