LOGO

Ekolojik Patlatma

Kaya ve Beton Kırma Artık Bir Sorun Değil !
Kaya kırma kartuşları minimal kaya fırlaması, düşük titreşim, daha az gürültü oluşur. Kaya - Beton ekipman ve personel iktarı asgariye iner ve çok lokalize boş alan gerektirir. Kaya Kırma Kartuşları patlayıcı madde kullanımına bir alternatif larak dünya çapında kabul edilir. Kaya kırıcı kartuş benzersiz özellikleri, çevreye duyarlı alanlarda ya da mevcut ltyapıya yakın herhangi bir kaya kırma uygulama veya yıkım işlerinde ilk tercih edilen ürün olmaya başlamaktadır.

apartmentpicturephonemenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram