LOGO

Şev Koruyucu Bariyer

Ekonomik koşullar, emniyet durumu, uygulama alanına erişim koşulları veya diğer özel durumlar koruma yapılacak bölgenin kaplama sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında, ayrışma yapan kaya kütlelerinin geçiş veya darbe bölgelerinde imal edilecek kaya tutucu bariyerler, altyapının korunmasında oldukça etkili olabilir. Bu bariyerleri kaya ve taşların düşmesi keserek durduracak biçimde konumlandırılır. Kaya düşmesi bariyerlerimiz belirli yükseklik, uzunluk ve enerji emilim kapasiteleri için set hâlinde sunulur.

apartmentpicturephonemenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram